Dit privacybeleid geeft een overzicht van alle informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Liesbeth Serlie, een artiest geregistreerd met ondernemingsnummer 75743949 onder de Nederlandse wetgeving (hierna aangeduid als Liesbeth Serlie , wij , onze of ons ) .

Liesbeth Serlie hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en het naleven van uw keuzes. U krijgt de volledige controle over alle gegevens die op uzelf betrekking hebben. Zowel persoonlijke als niet-persoonlijke gegevens en verzamelde informatie worden beschermd volgens de hoogste privacy- en gegevensbeschermingsnormen die wereldwijd worden toegepast. Concreet voldoen we aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU.

 Dit Privacybeleid gaat over hoe wij omgaan met de persoonlijke informatie van klanten en gebruikers van Liesbeth Serlie (het Privacybeleid ). Het privacybeleid is van toepassing op de website van Liesbeth Serlie, te vinden op www.liesbethserlie.com (de website ), evenals op uw gebruik van of toegang tot een van onze (online) diensten.

 

1. Gebruik van persoonsgegevens

 Om u de functionaliteiten van de Website aan te bieden en voor het technisch en functioneel beheer daarvan

Waarom?

We streven ernaar om onze Website gemakkelijk toegankelijk te maken en u de best mogelijke ervaring en functionaliteiten te bieden. We verwerken technische gegevens van iedereen die onze website bezoekt en gebruikt om deze te beheren en de prestaties ervan te verbeteren. Het is mogelijk dat we uw persoonsgegevens ook moeten verwerken, zodat u uw gegevens (of voorkeuren) kunt opslaan om uw apparaat zo te configureren dat u een gepersonaliseerde ervaring krijgt. De functionaliteiten van de Website worden grotendeels beschikbaar gesteld door het gebruik van functionele cookies.

 Hoe?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor dit doel op basis van uw toestemming. Bij een bezoek aan onze website wordt u gevraagd toestemming te geven voor het gebruik van cookies. Het is ook mogelijk om alle cookies te weigeren, al kan dit gevolgen hebben voor de functionaliteiten van de Website.

Wat?

Wij verwerken alle persoonsgegevens die je op onze website hebt ingevoerd of die worden gegenereerd door het gebruik van onze cookies, waaronder je IP-adres en welke internetbrowser je gebruikt.  

Hoe lang?

De opslag hiervoor verschilt per cookie. Gegevens die hiervoor worden verzameld, worden echter nooit langer dan 2 jaar bewaard.

 

Om communicatie op verschillende platforms effectief af te handelen

Waarom?

Liesbeth Serlie onderhoudt actieve accounts op verschillende social media platformen, waaronder Instagram en Facebook. Wanneer u via een van deze platforms contact opneemt met Liesbeth Serlie, moeten wij uw persoonsgegevens verwerken om uw vragen te beantwoorden, te reageren op berichten of verzoeken die u heeft. 

Hoe?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang. Communicatie met (potentiële) klanten is van levensbelang. Het kan ook onze algehele marketing- en communicatie-inspanningen verbeteren. We willen open blijven staan ​​voor vragen op onze sociale mediaplatforms en tegelijkertijd de veilige en transparante manier behouden waarop we op onze eigen website met klantgegevens omgaan.

Wat?

Voor dit specifieke doel verwerken we via het communicatiekanaal dat u hebt gekozen om met ons in contact te komen. Wij verwerken de persoonsgegevens die u heeft gebruikt om met ons in contact te komen. Dit omvat uw (gebruikers)naam, adres, e-mailadres, geslacht en eventuele aanvullende persoonlijke informatie die u in uw bericht heeft opgenomen.

Hoe lang?

We bewaren deze verzamelde gegevens zo lang als nodig is om uw vraag of klacht te behandelen, plus nog een maand. Na deze periode zullen wij al deze gegevens definitief uit onze systemen verwijderen.

 

Voor het beantwoorden van uw vragen en het afhandelen van klachten

 Waarom?

Als u contact met ons opneemt of via een contactformulier op onze Website, gebruiken wij uw persoonsgegevens om uw vraag te beantwoorden of een klacht af te handelen.

 Hoe?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van toestemming en gerechtvaardigd belang. Waar mogelijk vragen wij uw toestemming voordat u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via het contactformulier. In alle andere gevallen wordt ons gerechtvaardigd belang gevormd door onze intentie om uw klachten en vragen zorgvuldig te behandelen om onze bedrijfsvoering goed te laten verlopen en te verbeteren.

 Wat?

Wij verwerken uw naam, contactgegevens, uw correspondentie met Liesbeth Serlie over uw vraag of klacht en alle overige persoonsgegevens die nodig zijn om uw vraag te beantwoorden of uw specifieke vraag en/of klacht te behandelen. Als u in een bericht of correspondentie met ons nog meer persoonsgegevens opneemt, kunnen wij deze ook verwerken.

 Hoe lang?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om uw verzoek af te ronden of de klacht af te handelen, plus nog een maand, waarna de gegevens uit onze systemen worden verwijderd.

 

Om te zorgen voor een goede handhaving en eerbiediging van uw rechten in dit privacybeleid

 Waarom?

Als gevolg van de rechten die u worden verleend door onder meer de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die te vinden is in sectie 7 van dit Privacybeleid, verwerken wij uw persoonsgegevens om uw verzoeken aan ons in verband met met deze rechten. Als u bijvoorbeeld gebruik wilt maken van uw recht om vergeten te worden, moeten wij een minimale hoeveelheid gegevens vastleggen om ervoor te zorgen dat wij geen contact meer met u opnemen.

 Hoe?

De verwerking van deze persoonsgegevens is gebaseerd op onze wettelijke verplichting om onze betrokkenen een manier te bieden om hun rechten uit te oefenen.

 Wat?

Wij verwerken contactgegevens zoals uw e-mailadres en persoonlijke gegevens zoals uw naam.

 Hoe lang?

Vanwege de aard van dit doel moeten we deze informatie voor onbepaalde tijd bewaren.

 

Voor relatiebeheer en marketing

 Waarom?

Liesbeth Serlie gebruikt de informatie in de database met contractuele relaties om u nieuwsbrieven te sturen en om u anderszins op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen Liesbeth Serlie of gelieerde entiteiten. We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor de ontwikkeling, uitvoering en analyse van marktonderzoek en marketingstrategieën.

 Hoe?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor dit doel op basis van uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

 Wat?

Hiervoor verwerken wij uw contactgegevens zoals uw adres en e-mailadres en persoonsgegevens zoals uw naam en geboortedatum, contactvoorkeuren en correspondentie met ons.

 Hoe lang?

Persoonsgegevens worden maximaal 10 jaar na beëindiging van onze relatie bewaard. Na deze periode worden uw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderd.

 

Om uw bestelling van (print)kunstwerken te verwerken

 Waarom?

Gezien de aard van ons bedrijf gaan we contractuele relaties aan met onze klanten en moeten we onze wettelijke verplichtingen kunnen nakomen onder de toepasselijke voorwaarden. Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw bestelling uit te voeren, maar ook voor administratieve doeleinden, zoals het versturen van facturen.

 Hoe?

Gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming. U wordt gevraagd om toestemming te geven bij het registreren voor uw account op de Website. We verwerken ook gegevens voor dit doel op basis van ons contract met u, dat tot stand komt zodra u de toepasselijke Algemene voorwaarden accepteert. Om aan onze verplichtingen op grond daarvan te voldoen, moeten wij uw gegevens verwerken.

 Wat?

Hiervoor verwerken wij uw contactgegevens zoals uw (aflever)adres, telefoonnummer en e-mailadres, persoonsgegevens zoals naam, betaal- en kredietinformatie, bestelhistorie en overige gegevens die zijn opgeslagen in onze database met alle relaties van Liesbeth Serlie.

 Hoe lang?

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard tot 7 jaar na het einde van onze relatie met u. Na deze periode worden uw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderd.

 

2. Koekjes

Liesbeth Serlie gebruikt cookies op de Website. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van een computer kan worden opgeslagen. De cookies van Liesbeth Serlie zijn slechts tijdelijk, niet permanent.

2.1 Functionele cookies

Liesbeth Serlie gebruikt een cookie om te zien of een bezoeker van onze website de cookies op de Website accepteert of niet. Deze functionele cookie registreert uw toestemming.

 

2.2 Analytics-cookies

 Google Analytics cookies worden gebruikt door Liesbeth Serlie om informatie te verzamelen over hoe onze bezoekers de Website gebruiken. Zo kunnen we bijhouden hoe lang bezoekers op bepaalde webpagina’s blijven en welke onderdelen van de Website ze bezoeken. De informatie die door analytische cookies wordt verzameld, gebruiken we in geaggregeerde vorm, wat betekent dat de informatie niet te herleiden is tot één persoon. Squarespace-analyse wordt ook gebruikt.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd zodra u een cookie ontvangt of om cookies uit te schakelen. Dit kan betekenen dat onze Website niet optimaal functioneert.

 Wij geven u de mogelijkheid om uw toestemming te geven voor het gebruik van cookies wanneer u de Website voor het eerst bezoekt. Indien u op een later tijdstip deze cookies wenst uit te schakelen, kunt u onderstaande instructies volgen.

 

Hier bieden we wat specifieke informatie over cookies voor de meest gebruikte browsers, en meer specifiek hoe je deze kunt uitschakelen:

 Cookies en Internet Explorer, zie: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacy#maincookiessimilartechnologiesmodule

Cookies en Firefox, zie: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Cookies en Google Chrome, zie: https://policies.google.com/technologies/managing?hl=en

Cookies en Safari, zie: https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/cookies/

Cookies en Opera, zie: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

 

3. Minderjarigen

Wij dringen erop aan geen persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar te verwerken, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door een ouder of wettelijke voogd. Omdat het echter moeilijk te achterhalen is of we dit doen, raden we u ten zeerste aan om ons te informeren als u reden hebt om aan te nemen dat wij de persoonsgegevens van een minderjarige verwerken. We zullen deze persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderen.

 

4. Welke partijen hebben toegang tot uw persoonsgegevens?

Liesbeth Serlie deelt alleen persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het dienen van het toepasselijke doel zoals hierboven uiteengezet. Wanneer een derde partij uw persoonsgegevens verwerkt, kan dit alleen volgens de instructies van Liesbeth Serlie. In alle gevallen zullen we ervoor zorgen dat derden die toegang hebben tot uw persoonlijke informatie passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om ons beoogde niveau van privacy en veiligheid te handhaven.

 Onder deze voorwaarden hebben de volgende derden toegang tot uw persoonsgegevens:

  •  Externe betalingsdienstaanbieders zoals PayPal en Mollie krijgen toegang tot uw betalingsgegevens wanneer u een bestelling plaatst via onze website.

  • Bij het kopen van gedrukte kunstwerken krijgt een extern uitvoeringsbedrijf toegang tot uw persoonlijke gegevens om uw bestelling te verwerken en uit te voeren.

 In alle overige gevallen zullen uw persoonsgegevens niet aan derden worden verstrekt, tenzij wettelijk verplicht. Liesbeth Serlie zal uw persoonsgegevens nooit verkopen.

 

5. Beveiliging

Uw persoonlijke gegevens worden te allen tijde veilig opgeslagen. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. We hebben strenge beveiligingsmaatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Verder zorgen wij ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor die specifieke personen die op basis van hun functie bevoegd zijn.

Daarnaast hebben wij maatregelen getroffen om uw veilig bezoek aan en gebruik van onze Website te garanderen. Zo voorkomen we misbruik van uw gegevens. Deze maatregelen omvatten computerbeveiliging en beveiligde bestanden en voorzieningen. Uw verbinding met onze Website is veilig door activatie van Secure Socket Layer (SSL).

Liesbeth Serlie heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om inbreuken op de gegevensbescherming te voorkomen, te signaleren, te melden en aan te pakken. Indien zich toch een datalek voordoet, zal Liesbeth Serlie zonder onnodige vertraging en waar mogelijk binnen 72 uur na melding het lek van persoonsgegevens melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

6. Uw rechten

 Als eigenaar van de persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

  •  Recht op toegang: U hebt het recht om een ​​kopie te ontvangen van de persoonlijke informatie die wij over u hebben om te controleren of wij de gegevens rechtmatig verwerken.

  • Recht op correctie: U kunt vragen om eventuele onvolledige of onjuiste informatie die wij over u hebben te corrigeren of aan te vullen.

  • Recht om "vergeten" te worden: Als er geen goede reden is om uw persoonlijke gegevens te bewaren, stoppen we met de verwerking. U heeft ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen.

  • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens: U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet te verwerken.

  • Recht op overdraagbaarheid: U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens over te dragen aan een door u aangewezen persoon of instelling.

  • Recht van bezwaar tegen verwerking: U kunt onder bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen de volledige verwerking van persoonsgegevens.

  • Recht op intrekking van uw toestemming: u heeft ook het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door db Waterman.

Elk verzoek is onderworpen aan de toepasselijke wetgeving, wat betekent dat we de persoonlijke informatie mogelijk moeten bewaren.

 Als u een van uw rechten zoals hierboven uiteengezet wilt uitoefenen, kunt u dat hier op elk gewenst moment doen:

Liesbeth Serlie

info@liesbethserlie.com

 

Externe links

 Onze website kan links naar andere websites weergeven. Tenzij deze andere websites zijn aangesloten bij Liesbeth Serlie, zijn wij niet verantwoordelijk voor het privacybeleid dat deze andere websites hanteren, noch voor de inhoud en veiligheid ervan. Wij raden u aan om uzelf te informeren door het privacybeleid op deze websites te lezen.

 

Vragen of opmerkingen?

 Indien u na het lezen van dit Privacybeleid nog vragen heeft of indien u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud ervan, kunt u altijd contact met ons opnemen via: info@liesbethserlie.com.

 Laat het ons weten als u om welke reden dan ook van mening bent dat wij ons niet hebben gehouden aan de principes in dit privacybeleid. We zullen ons best doen om snel correcties aan te brengen.